ĐI ||| MỎI CHÂN

Trên còn đường kinh doanh ai mà không từng vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã ta lại học được những điều quý để đời…Hỡi ơi thời gian đâu chờ đợi ta ngã hoài…..
Tặng bạn chút thời gian….Chút kinh nghiệm….Chút tầm nhìn….
Để thêm +5 giờ/ngày có xứng….

 

 

 

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI